Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Op organisatieniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het medezeggenschapsorgaan van Noordkwartier en bestaat uit 6 leden: 3 personeelsleden (personeelsgeleding) en 3 ouders (oudergeleding). 

De GMR komt gemiddeld 10 keer per jaar bijeen, deels met de directeur-bestuurder en regelmatig met adviseurs en/of medewerkers. De GMR is de plek om beslissingen van de organisatie te controleren en/of bij te sturen. En de plek om samen met de directeur-bestuurder beleid op het gebied van mobiliteit, beloning, vervangingspool, scholing en kwaliteit te maken. 

De volgende mensen hebben zitting in de personeelsgeleding: Anneke Timmers (cbs de Triangel in Appingedam), HenriĆ«tte Hoeksema (kindcentrum Noord) en Allan Varkevisser (bs de Farmsumerborg in Farmsum).

De oudergeleding bestaat uit: Trijnie van Bruggen, Anco Doornbos en Willemijn pastoor.