Noordkwartier is georganiseerd volgens onderstaand organogram

Stafbureau

Stafbureau

 • Koen van Gerven
 • Staflid, Interne coach verbetercultuur 'NoordKRACHT', Coach startende leerkrachten en Leidinggevende flexpool en vakleerkrachten bewegen
 • k.v.gerven@noordkwartier.nl

Stafbureau

Stafbureau

Stafbureau

Stafbureau

Vanuit het stafbureau worden werkzaamheden voor zowel de scholen als de Stichting op diverse schooloverstijgende beleidsterreinen verricht, onder meer:

 • identiteit
 • personeel
 • financiën
 • kwaliteit
 • passend onderwijs
 • medezeggenschap

Peter van Kooten is binnen Noordkwartier het aanspreekpunt voor ICT-aangelegenheden. 

Met Onderwijsbureau Meppel is een overeenkomst gesloten voor huisvesting- en onderhoudsaangelegenheden. Jil Veenstra is onze adviseur voor deze portefeuille. 

Ronald Benink is vanuit Onderwijsbureau Meppel onze adviseur financiële zaken. Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De besturings- en toezichtsfilosofie

De directeur- bestuurder bestuurt de instelling en de raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur, de besturing en het functioneren van de hele organisatie. De raad van toezicht ziet er op toe dat:

 •  de directeur-bestuurder de organisatie bestuurt conform de missie en visie;
 •  de doelstellingen op een efficiënte en effectieve wijze worden bereikt;

Om dit te kunnen beoordelen vergaart de raad van toezicht informatie op grond waarvan het zich een beeld vormt van de besturing. Ook weegt de raad in zijn toezicht de belangen van de organisatie en de adherente samenleving en legt daarover verantwoording af aan de samenleving in het bestuursverslag.

De raad van toezicht :

 •  controleert
 •  adviseert
 •  is ambassadeur
 •  is de werkgever van de directeur-bestuurder. 

Wilt u contact met de Raad van Toezicht, dan kan dat via m.robbe@noordkwartier.nl