Strategisch plan 2015-2020

Waar staat Noordkwartier begin 2020? Hoe ziet ons onderwijs eruit en hoe onze organisatie? En hoe komen we daar? Wat is de weg die we met elkaar gaan bewandelen en wat zijn de wegwijzers op de route? De antwoorden op deze vragen leidden tot het strategisch plan 2015-2020.

Versterking van de kwaliteit van het onderwijs staat in al ons handelen voorop. Dit doen we door de ontwikkeling van onze leerlingen nauwlettend te volgen, vernieuwingen te borgen, leerkrachten te scholen en moderne leermiddelen te gebruiken, onder meer door nog nadrukkelijker inzet van ICT. Door nauwkeurig te monitoren, te reflecteren en bij te sturen, maken we ons onderwijs en onze scholen klaar voor de toekomst. We vragen ons daarbij af wat kinderen moeten leren om in de 21ste eeuw als volwaardig burger te participeren in de samenleving.

Om een brede ontwikkeling van kinderen te bevorderen, zet Noordkwartier sterk in op samenwerking. Samenwerking met andere scholen, besturen, gemeentes, culturele en sportinstellingen zal ertoe leiden dat kinderen van 0 tot 12 jaar op school terechtkunnen. In onderwijstijd kunnen zij kennismaken met tal van activiteiten: muziek, theater, dans, tekenen en schilderen, sport en spel. Doel is dat onze kinderen hun talenten ontdekken en zich breed ontwikkelen.

Het ontwikkelen van talenten krijgt hiermee een belangrijke plaats binnen het onderwijs van Noordkwartier. Om dat te realiseren staat ook de professionaliteit van onze leerkrachten hoog in het vaandel. Zij zijn het die de brede ontwikkeling van leerlingen mogelijk moeten maken.

Voor ons volledige beleidsplan klikt u hier.