Vijf programmalijnen

Noordkwartier maakt haar ambities waar door in de scholen te werken met vijf programmalijnen: kwaliteit, professionaliteit, samenwerking, talentontwikkeling en toekomst staan in ons handelen centraal.

Kwaliteit

Kwaliteit is vanzelfsprekend, maar nooit gewoon. Het vraagt om voortdurend vinger aan de pols. We werken planmatig en gestructureerd en realiseren op al onze scholen een aanbod dat voor zoveel mogelijk leerlingen uit de omgeving passend is.
Wilma Drenth licht dit hier aan u toe.

Professionaliteit

We investeren in de professionaliteit van de leerkracht. Bevoegdheden liggen bij ons in de organisatie zo laag mogelijk. De professional is verantwoordelijk voor de uitvoering. We spreken elkaar aan op resultaten. Resultaten staan bij ons centraal in de verantwoording op alle niveaus. Het programma leerKRACHT helpt ons elke dag een beetje beter te worden.
Hier vertelt Marja Dijkstra u er graag meer over.

Samenwerking

We richten ons op samenwerking, zowel intern als extern. Samenwerkingsrelaties zijn nodig om onze doelstellingen te realiseren en ons onderwijs te versterken en verrijken.
Andries Broekhuizen vertelt u er hier meer over.

Talentontwikkeling

We stimuleren leerlingen en medewerkers hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. En zo het beste uit zichzelf te halen. Eigenheid en trots mogen bij ons gezien worden. We laten ook aan anderen zien wat we doen.
Herman Mulder licht onze kijk op talentontwikkeling hier aan u toe.

Toekomst

We bieden hoogwaardig en innoverend onderwijs voor de toekomst. Zo bereiden we kinderen voor op hun rol in de wereld van morgen. ICT wordt hierbij bewust als middel ingezet.
Koen van Gerven licht hier toe hoe dit bij Noordkwartier tot uiting komt.