Wij zijn een lerende organisatie

Goed onderwijs vraagt om goede leerkrachten. Daarom werken we op alle scholen samen in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ worden. Dit doen we met het programma LeerKRACHT.

Het programma LeerKRACHT bestaat uit vier instrumenten:
- lesbezoek;
- gezamenlijk les- of leerontwerp;
- bordsessie;
- stem van de leerling.

1. Lesbezoek en feedback
Leerkrachten en schoolleiding bezoeken lessen bij collega’s om van elkaar te leren en elkaar te helpen met ontwikkelpunten. Ze geven elkaar feedback.

2. Gezamenlijk les- of leerontwerp
Leerkrachten bereiden samen lessen of onderdelen van lessen voor, bedenken oplossingen voor gesignaleerde aandachts- en/of ontwikkelpunten en helpen elkaar bij het inzetten van verbeteringen.

3. Bordsessie
De wekelijkse bordsessie is een korte, effectieve staande teambijeenkomst van 15 minuten die plaatsvindt rond een whitebord. Het bord moet aanzetten tot doelen en verbeteracties die leiden tot het bereiken van de gezamenlijke ambitie. Het doel is om de belangrijkste vragen en problemen te bespreken die leraren dagelijks bezig houden. Om daar vervolgens direct samen mee aan de slag te gaan in de vorm van verbeteracties. Verder worden alle planningen voor onder meer lesbezoeken erop gezet. Heel belangrijk tijdens een bordsessie is ook het benoemen van behaalde successen.

4. Stem van de leerling
Leerkrachten en schoolleiding gaan regelmatig met de leerlingen in gesprek over onderwijs en gebruiken de feedback van de leerlingen om zichzelf en het onderwijs te verbeteren. Ook leerlingen groeien meer doordat hun betrokkenheid wordt vergroot en ze eigenaarschap ervaren.

Ervaringen

Lesbezoek, feedback en gezamenlijke les/leerontwerp
‘Het is heel leerzaam om een ander te laten meekijken bij jouw les. Door de collegiale consultatie en het programma LeerKRACHT praten we als collega’s onderling heel inhoudelijk over onderwijs. Dat heb ik lang gemist in het onderwijs.’
Joric Sturing, leerkracht cbs de Borgstee in Spijk

Bordsessie
‘Een kwartier lang staan we met elkaar rond het planbord. We maken een rondje. Hoe voelt iedereen zich? Heeft iedereen een lesbezoek gedaan? Wat waren de leerdoelen en zijn die gehaald? Er is een parkeerbord waar we onderwerpen voor de volgende bordsessie noteren en na een kwartier gaat iedereen weer zijn of haar eigen weg. Geweldige sessies zijn dit, heel waardevol.’
Anja Ruitenga, cbs Wicher Zitsema in Middelstum

LeerKRACHT op bestuursniveau
Noordkwartier past de instrumenten van LeerKRACHT ook op bestuurs- en directieniveau toe. Wilma Drenth vertelt in dit filmpje over haar ervaringen.

LeerKRACHT in de klas
Leerkracht Eline van Heumen van BS de Farmsumerborg vertelt in dit filmpje over het gebruik van het LeerKRACHTbord in de klas.