Medewerkers stafbureau

Noordkwartier heeft gekozen voor een beperkte omvang van het stafbureau.
Op het stafbureau zijn de volgende medewerkers werkzaam:

Wilma Drenth; directeur-bestuurder
Marja Dijkstra; coach LeerKRACHT / leidinggevende flexpoolers
Renee Noordhoff; management assistente
Mirjam Pieters; beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit
Henry Visser; personeelsadviseur

Vanuit het stafbureau worden de werkzaamheden op de diverse schooloverstijgende beleidsterreinen verricht voor zowel de scholen als de Stichting Noordkwartier.

Schooloverstijgende beleidsterreinen zijn onder andere:

  • identiteit
  • personeel
  • personele formatie
  • financiën
  • kwaliteit
  • zorg
  • medezeggenschap


Met Onderwijsbureau Meppel is een overeenkomst gesloten voor huisvesting- en onderhoudsaangelegenheden. 
Jil Veenstra is onze adviseur voor deze portefeuille.
Ronald Benink is vanuit Onderwijsbureau Meppel onze adviseur Financiële Zaken.