besturings- en toezichtsfilosofie

De besturings- en toezichtsfilosofie 

- De directeur-bestuurder bestuurt de instelling; de RvT ziet erop toe dat de bestuurder dit doet conform de missie van Noordkwartier.

- De RvT houdt afstand tot de dagelijkse praktijk op Noordkwartier en richt zich op de strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële prestatie-indicatoren.

- De RvT kiest een proactieve instelling; bepaalt in nauw overleg met de bestuurder zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de bestuurder.

- de RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de bestuurder.


De leden van de Raad van Toezicht stellen zich graag aan u voor:

Mijn naam is Coba Anninga en ik ben sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Samen met echtgenoot Henk en onze jongste zoon woon ik in Loppersum. Vanuit mijn eigen bureau vervul ik diverse toezichthoudende functies in de zorg, zorg en welzijn en het onderwijs. Daarvoor was ik jarenlang werkzaam in de jeugdhulpverlening o.a. als directielid bij Jeugdhulp Friesland. Ook was ik een tijdlang directeur a.i. bij het Zorg Innovatie Forum te Groningen. Naast mijn huidige werkzaamheden ben ik MR lid op het Willem Lodewijk Gymnasium, de school van onze jongste en was tot  voor kort voorzitter van de Ondersteuningsplanraad Passend Onderwijs VO.20.01 stad Groningen. In het verleden heb ik zelf lesgegeven in het basisonderwijs voor mij was het de grootste uitdaging om al die unieke talenten van jonge kinderen tot bloei te laten komen. Goed onderwijs kan alleen plaatsvinden als er nauw wordt samengewerkt met betekenisvolle anderen zoals ouders, kinderen, andere scholen, instanties en overheid. Als voorzitter van de Raad van Toezicht draag ik daar samen met alle anderen graag mijn steentje aan bij.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs! Dat is nu exact waar ik aan zou willen bijdragen voor Noordkwartier. Ik ben werkzaam als concerncontroller bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Onze missie is Onderwijs mogelijk maken. De missie van Noordkwartier sluit daar naadloos op aan. Ik ben dan ook trots om de komende jaren als toezichthouder verbonden te zijn aan Noordkwartier. Mijn naam is Kor de Groot. Ik woon in Gieten samen met mijn vrouw Annemarie en onze dochters Solane (6 jaar) en Vayèn (3 jaar). In mijn vrije tijd mag ik graag hardlopen en dammen. Met veel plezier loop ik jaarlijks de stadsloop in Appingedam en de zeemijlenloop in Delfzijl. Mocht je mij zien (hard)lopen, spreek mij gerust aan om nader kennis te maken!

Mijn naam is Peter Boon, ik woon samen met mijn vrouw en onze kinderen en kleinkinderen in het dorp Ten Boer. Tot augustus 2016 was ik werkzaam als directielid van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (waaronder het Wessel Gansfort college en het Augustus college in Groningen vallen). In het verleden was ik als wethouder in de gemeente Ten Boer onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs. In die tijd maar ook daarvoor als voorzitter van het schoolbestuur van een Christelijke basisschool heb ik grote bewondering gekregen voor de collega's in het basisonderwijs; mensen die met volle overtuiging en overgave de hen toegewezen jonge kinderen begeleiden bij het zetten van hun eerste stappen in de wereld van het onderwijs. In mijn rol als lid van de Raad van Toezicht hoop ik mijn kennis, ervaring en netwerken in te brengen met het doel de Stichting Noordkwartier en haar scholen zich verder te laten ontwikkelen.