Met oog voor ieder kind

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Noordkwartier heeft de opdracht dit recht waar te maken. Noordkwartier heeft oog voor ieder kind! Drie kernwaarden staan hierbij centraal: veelkleurig, verantwoordelijk en verbonden.

Veelkleurig

Onze scholen hebben een eigen gezicht; geven een eigen ‘kleur’ aan hun onderwijs. We stimuleren diversiteit in onderwijs en talentontwikkeling. Profilering van de scholen, binnen de bestuurlijke kaders, heeft een hoge prioriteit. Dat geldt zowel voor onze christelijke scholen als onze samenwerkingsscholen.

Verantwoordelijk

Kinderen hebben recht op kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gegeven door professionals en gericht op de toekomst. Als christelijke organisatie leggen we, vanuit onze overtuiging, verantwoording af voor de keuzes die we maken. Zowel ouders als overheden verschaffen we inzicht in de opbrengsten door kwaliteitsmeting. Verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn duidelijk en we spreken elkaar daar op aan. We werken effectief en efficiënt, zodat middelen optimaal worden benut.

Verbonden

Onze scholen staan midden in de samenleving. We realiseren onderwijsvoorzieningen op dorps- of wijkniveau, in samenwerking met alle betrokkenen, zoals kinderen en ouders, andere scholen, bibliotheken, culturele instellingen en (lokale) overheden.