GMR

De GMR is het medezeggenschapsorgaan van Noordkwartier en bestaat uit 6 leden: 3 personeelsleden (personeelsgeleiding) en 3 ouders (oudergeleding). De GMR komt gemiddeld 10 keer per jaar bijeen, deels met de directeur-bestuurder en regelmatig met adviseurs en / of medewerkers van bijvoorbeeld HRM. De GMR is de plek om samen met de directeur-bestuurder beleid op het gebied van mobiliteit, beloning, vervangingspool, scholing en ander personeelsbeleid te maken. En de plek om beslissingen van de organsatie te controleren en/of bij te sturen.

De volgende  mensen hebben zitting in de GMR:

Marieke Dijkman (cbs de Triangel in  Appingedam), Allan Varkevisser (Farmsumerborg in Farmsum) en Monie Groothengel  (cbs de Zaaier in Delfzijl).
De oudergeleiding bestaat uit: Geert Feiken (voorzitter), Herman Miedema en Merel Robbe-Plat.

De secretariële ondersteuning voor de GMR wordt gedaan door Regien Havinga.