cbs De Citer (Olingertil)

Olingermeeden 8
9903 ET Appingedam
0596-680003
www.deciter.nl

Directeur: dhr. A. Broekhuizen
directie.citer@noordkwartier.nl

Noordkwartier Christelijk Primair Onderwijs - gemeente Appingedam -

cbs De Triangel (OPwierde)

Wethouder Olthoflaan 4-b
9902 LB Appingedam
0596-680023
0596-820901 (Algemeen nummer OPwierde)
www.cbstriangel.nl

Directeur: mw. R. Joustra-Deen
directie.triangel@noordkwartier.nl

Noordkwartier Christelijk Primair Onderwijs - gemeente Appingedam -