Home > Scholen > Overzicht scholen

Overzicht scholen

Noordkwartier heeft 12 scholen onder zich, verspreid over de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Hieronder vindt u een overzicht van alle scholen. Op de volgende pagina's kunt u meer informatie over scholen vinden.


Scholen in de gemeente Delfzijl
cbs De Meerpaal te Delfzijl
cbs De Vore te Delfzijl
cbs De Windroos te Delfzijl
cbs De Zaaier te Delfzijl
cbs De Borgstee te Spijk
cbs De Blinke te Wagenborgen
samenwerkingsschool Farmsumerborg te Farmsum

(In deze school zijn per 1 augustus 2014 obs Ripperdaborg en cbs Rengersborg samen gegaan.)

Cbs Bierum is per 1 augustus 2015 gefuseerd met cbs De Burcht in Spijk. De nieuwe naam van de beide gefuseerde scholen luidt: De Borgstee.


Scholen in de gemeente Appingedam
cbs De Citer
cbs De Triangel


Scholen in de gemeente Loppersum
cbs Roemte te Loppersum
cbs Wicher Zitsema te Middelstum
cbs Crangeborg te Stedum

Cbs De Klimop te Garrelsweer is per 1 augustus 2013 gefuseerd met obs Wirdumerdraai in Wirdum. De naam van de nieuw gevormde school luidt: Wirdumerklimmer.
Deze school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Marenland.

 


 


De ergste zonde van onderwijs is wanneer het niet boeit.
J.F. Herbart

Noordkwartier Christelijk Primair Onderwijs