Home >

Home

Vernieuwing website27-12-15
Deze website wordt vernieuwd en als gevolg daarvan de komende maanden nog minimaal onderhouden. De (ver)nieuw(d)e website is in de helft van 2016 gereed.


Persbericht kantoorgebouw16-12-15
Op woensdag 16 december 2015 hebben meerdere partijen de overeenkomst getekend waarin wordt aangegeven dat zij hun intrek zullen nemen in het voormalige PostNL gebouw in Appingedam. Ook wij zullen, nadat het gebouw ingrijpend is verbouwd, o...


Strategisch Plan23-11-15
Het Strategisch Plan 2015-2020 'Noordkwartier, waar de toekomst vandaag begint' kunt u vinden onder de button Beleid en vervolgens klikt u de paragraaf strategisch beleidsplan aan. We hopen dat u met plezier de teksten leest en de filmpje...


Bestuursjaarverslag 201417-08-15
Onder de button stichting is het bestuursjaarverslag 2014 van de Stichting Noordkwartier te downloaden.


Vakantierooster 2015-201617-08-15
Na verkregen instemming van de GMR heeft het bestuur het vakantierooster voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld voor de Noordkwartier scholen. herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2015 kerstvakantie 21 december t/...


De Borgstee 17-08-15
Per 1 augustus 2015 zijn de Noordkwartier scholen in Bierum en Spijk gefuseerd.Op maandag 17 augustus is de nieuwe naam en het logo van de gefuseerde school door de kinderen onthuld: De Borgstee.   


Invalwerk via SLIM18-06-15
Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de bemiddeling voor vacatures uitgevoerd door Slim. Dit betekent dat de werkwijze enigszins verandert. En hoewel er een Flexpool wordt opgezet door 13 besturen, zal er nog steeds behoefte zijn aan invall...


Samenwerkingsovereenkomstkindvoorzieningen Delfzijl07-12-14
Op 2 december 2014 is door de gemeente Delfzijl, Kids2b, Stichting Marenland en Stichting Noordkwartier een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de realisering van de (toekomstige) kindvoorzieningen staan vermeld.De samenwerkingsove...


Persbericht: besturenfusie27-09-14
Het persbericht over het niet doorgaan van de besturenfusie Marenland - Noordkwartier is hier te downloaden.


Statuten wijziging22-06-14
De Statuten van Noordkwartier zijn door het bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, aangepast.De reden van deze aanpassing is dat met ingang van 1 augustus 2014 de samenwerkingsschool in Farmsum valt onder het bevoegd ge...


Beterboek OZG07-04-14
Sponsoring Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in de Ommelander Ziekenhuis Groep te Winschoten en Delfzijl. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opg...


Persbericht intentieovereenkomst Delfzijl03-03-14
Ambitie van gemeente, schoolbesturen en Kids2b De gemeente Delfzijl, de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier en Kids2b (kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie) werken aan nieuw beleid voor kindvoorzieningen en de realiseri...


Salarisspecificatie uitleg01-02-14
Op de site onder de button - beleid - personeel is een document geplaatst met de meest recente informatie / uitleg van een salarisspecificatie.


Flankerend beleid01-02-14
Het bestuur heeft deze maand besloten om de regelingen zoals opgenomen in Flankerend Beleid te verlengen tot (voorlopig) 1 januari 2015.Voor meer informatie over de regelingen wordt verwezen naar de website van Noordkwartier of naar de dire...


Privacy reglement leerlingengegevens05-12-13
Het bestuur heeft met instemming van het directie overleg het Privacy reglement leerlingengegevens vastgesteld. Het privacy reglement is te downloaden onder de button beleid en vervolgens kwaliteit - onderwijs.


Time -out fusie scholen Stedum29-11-13
Helaas hebben de besturen van Noordkwartier en Marenland deze week besloten om een time-out fase in het fusietraject van De Crangeborg en De Bongerd in te lassen. Het besluit is genomen na raadpleging van zowel de directies als de Mede...


Dit is de website van Noordkwartier, een stichting voor christelijk primair onderwijs in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Bezoekadres             Postadres                 Contact
Noordersingel 1 Postbus 10 0596-632397
9934 AK Delfzijl 9930 AA Delfzijl info@noordkwartier.nl


Ouder nieuws kunt u vinden in het nieuwsarchief .


Noordkwartier Christelijk Primair Onderwijs