Home >

Home

Dit is de website van Noordkwartier, een stichting voor christelijk primair onderwijs in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Bezoekadres             Postadres                 Contact
Noordersingel 1 Postbus 10 0596-632397
9934 AK Delfzijl 9930 AA Delfzijl info@noordkwartier.nl


Bereikbaarheid zomervakantie04-07-14
Het bestuurskantoor is in de zomervakantie gesloten van vrijdag 4 juli tot met dinsdag 12 augustus 2014.Voor calamiteiten schoolgebouwen kan contact worden opgenomen metHenk Groothuis.M.: 53 61 48 82E-mail:  h.groothuis@noordkwartier.n...


Jaarverslag 201328-06-14
Op de website onder de button stichting is de publieksversie van het Jaarverslag 2013 van Noordkwartier geplaatst.


Statuten wijziging22-06-14
De Statuten van Noordkwartier zijn door het bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, aangepast.De reden van deze aanpassing is dat met ingang van 1 augustus 2014 de samenwerkingsschool in Farmsum valt onder het bevoegd ge...


Vakantierooster 2014 - 201513-04-14
Met instemming van de GMR is het vakantierooster voor het schooljaar 2014 - 2015 vastgesteld. Herfstvakantie     13 oktober t/m 17 oktober 2014   Kerstvakantie 22 december t/m 2 januari 2015  Voo...


Vacature directeur09-04-14
Onder de button vacatures op deze site is de vacature voor directeur Wicher Zitsema geplaatst.


Beterboek OZG07-04-14
Sponsoring Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in de Ommelander Ziekenhuis Groep te Winschoten en Delfzijl. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opg...


Besturenfusie05-04-14
Laatste nieuws besturenfusie is hier te downloaden.


Sluiting De Bron16-03-14
Sluiting De Bron in Woldendorp  De kleinste school van de stichting Noordkwartier, De Bron in Woldendorp, gaat sluiten per 1 augustus 2014. De Bron telde op de teldatum in oktober nog slechts 22 leerlingen. De school kwam ...


Persbericht intentieovereenkomst Delfzijl03-03-14
Ambitie van gemeente, schoolbesturen en Kids2b De gemeente Delfzijl, de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier en Kids2b (kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie) werken aan nieuw beleid voor kindvoorzieningen en de realiseri...


Scholenfusie Farmsum03-03-14
Farmsum - Obs Ripperdaborg en Cbs Rengersborg in Farmsum gaan per 1 augustus 2014 fuseren tot een samenwerkingsschool. Dit is daarmee de tweede samenwerkingsschool voor Noordkwartier en Marenland. De ambitie van veel ouders met jong...


Salarisspecificatie uitleg01-02-14
Op de site onder de button - beleid - personeel is een document geplaatst met de meest recente informatie / uitleg van een salarisspecificatie.


Flankerend beleid01-02-14
Het bestuur heeft deze maand besloten om de regelingen zoals opgenomen in Flankerend Beleid te verlengen tot (voorlopig) 1 januari 2015.Voor meer informatie over de regelingen wordt verwezen naar de website van Noordkwartier of naar de dire...


Fusie laatste nieuws02-01-14
De presentatie voor gemeenteraadsleden d.d. 30 januari 2014, in het kader van de bestuurlijke fusie tussen Marenland en Noordkwartier is geplaatst onder de button stichting - onderzoek besturenfusie. Daarnaast zijn op het intran...


Privacy reglement leerlingengegevens05-12-13
Het bestuur heeft met instemming van het directie overleg het Privacy reglement leerlingengegevens vastgesteld. Het privacy reglement is te downloaden onder de button beleid en vervolgens kwaliteit - onderwijs.


Time -out fusie scholen Stedum29-11-13
Helaas hebben de besturen van Noordkwartier en Marenland deze week besloten om een time-out fase in het fusietraject van De Crangeborg en De Bongerd in te lassen. Het besluit is genomen na raadpleging van zowel de directies als de Mede...


Jaarbericht03-11-13
Het jaarbericht 2012 en de in oktober aan ouders en personeelsleden uitgebrachte publieksversie Noordkwartier 2012-2013 zijn te vinden op pagina:  ledenvergadering en zijn hier tevens te downloaden.


Vakantierooster 2013-201410-06-13
Met instemming, i.c. positief van de GMR heeft het bestuur van Noordkwartier het vakantierooster voor het schooljaar 2013-2014 vastgesteld.Het vakantierooster ziet er als volgt uit: Herfstvakantie 21 - 10 -2013 t/m 25 - 10 -...


Ouder nieuws kunt u vinden in het nieuwsarchief .


Noordkwartier Christelijk Primair Onderwijs