Home >

Home

Invalwerk via SLIM18-06-15
Volgend schooljaar 2015-2016 wordt de bemiddeling voor vacatures uitgevoerd door Slim. Dit betekent dat de werkwijze enigszins verandert. En hoewel er een Flexpool wordt opgezet door 13 besturen, zal er nog steeds behoefte zijn aan invaller...


Samenwerkingsovereenkomstkindvoorzieningen Delfzijl07-12-14
Op 2 december 2014 is door de gemeente Delfzijl, Kids2b, Stichting Marenland en Stichting Noordkwartier een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de realisering van de (toekomstige) kindvoorzieningen staan vermeld.De samenwerkingsove...


Persbericht: besturenfusie27-09-14
Het persbericht over het niet doorgaan van de besturenfusie Marenland - Noordkwartier is hier te downloaden.


Persbericht Brede School Opwierde04-08-14
Brede School Opwierde gereed! Woongroep Marenland heeft voor de gemeente Appingedam de Brede School Opwierde in het nieuwe “Hart van Opwierde” gerealiseerd. Op 7 juli heeft Woongroep Marenland de sleutels overhandigd aan de gemeente...


Jaarverslag 201328-06-14
Op de website onder de button stichting is de publieksversie van het Jaarverslag 2013 van Noordkwartier geplaatst.


Statuten wijziging22-06-14
De Statuten van Noordkwartier zijn door het bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, aangepast.De reden van deze aanpassing is dat met ingang van 1 augustus 2014 de samenwerkingsschool in Farmsum valt onder het bevoegd ge...


Vakantierooster 2014 - 201513-04-14
Met instemming van de GMR is het vakantierooster voor het schooljaar 2014 - 2015 vastgesteld. Herfstvakantie     13 oktober t/m 17 oktober 2014   Kerstvakantie 22 december t/m 2 januari 2015  Voo...


Beterboek OZG07-04-14
Sponsoring Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in de Ommelander Ziekenhuis Groep te Winschoten en Delfzijl. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opg...


Persbericht intentieovereenkomst Delfzijl03-03-14
Ambitie van gemeente, schoolbesturen en Kids2b De gemeente Delfzijl, de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier en Kids2b (kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie) werken aan nieuw beleid voor kindvoorzieningen en de realiseri...


Scholenfusie Farmsum03-03-14
Farmsum - Obs Ripperdaborg en Cbs Rengersborg in Farmsum gaan per 1 augustus 2014 fuseren tot een samenwerkingsschool. Dit is daarmee de tweede samenwerkingsschool voor Noordkwartier en Marenland. De ambitie van veel ouders met jong...


Salarisspecificatie uitleg01-02-14
Op de site onder de button - beleid - personeel is een document geplaatst met de meest recente informatie / uitleg van een salarisspecificatie.


Flankerend beleid01-02-14
Het bestuur heeft deze maand besloten om de regelingen zoals opgenomen in Flankerend Beleid te verlengen tot (voorlopig) 1 januari 2015.Voor meer informatie over de regelingen wordt verwezen naar de website van Noordkwartier of naar de dire...


Privacy reglement leerlingengegevens05-12-13
Het bestuur heeft met instemming van het directie overleg het Privacy reglement leerlingengegevens vastgesteld. Het privacy reglement is te downloaden onder de button beleid en vervolgens kwaliteit - onderwijs.


Time -out fusie scholen Stedum29-11-13
Helaas hebben de besturen van Noordkwartier en Marenland deze week besloten om een time-out fase in het fusietraject van De Crangeborg en De Bongerd in te lassen. Het besluit is genomen na raadpleging van zowel de directies als de Mede...


Dit is de website van Noordkwartier, een stichting voor christelijk primair onderwijs in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Bezoekadres             Postadres                 Contact
Noordersingel 1 Postbus 10 0596-632397
9934 AK Delfzijl 9930 AA Delfzijl info@noordkwartier.nl


Ouder nieuws kunt u vinden in het nieuwsarchief .


Noordkwartier Christelijk Primair Onderwijs