Home >

Home

Vacatures20-04-16
Voor het schooljaar 2016-2017 zijn er vacatures voor de functie leraar.Voor meer informatie: zie onder de button vacatures.


Nieuwe directeur bestuurder20-04-16
Wilma Drenth nieuwe directeur-bestuurder Noordkwartier Wilma Drenth, woonachtig te Roden, wordt per 1 augustus as. de nieuwe directeur-bestuurder van stichting Noordkwartier. Drenth volgt daarmee Geert Meijer op, die met vervroegd pensioen...


Transitietafel - schoolgebouwen13-04-16
In de gemeente Delfzijl is het overleg aan de transitietafel met het afronden van het Programmaplan huisvesting scholen afgerond. Hiermee is voor Noordkwartier een eind gekomen aan het overleg aan de transitietafels in de gemeenten Loppersu...


Vakantierooster 2016-201713-04-16
Het bestuur heeft met instemming van de GMR het vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld. Herfstvakantie 17-1-2016 t/m 21-10-2016 Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 6-1-2017 Voorjaarsvakantie 20-2-2017 t/m 24-2-...


Flankerend beleid13-04-16
Het bestuur heeft  besloten om de regelingen zoals opgenomen in Flankerend Beleid te verlengen tot 1 januari 2017.Voor meer informatie over de regelingen wordt verwezen naar de website van Noordkwartier of naar de directeur van uw scho...


Wij gaan verhuizen11-04-16
Per 9 mei 2016 verhuist het kantoor van Noordkwartier naar de Brede School Noord, Waddenweg 4 in Delfzijl (2e verdieping).


Mobiliteitsbeleid31-03-16
Het mobiliteitsbeleid van Noordkwartier  is geplaatst op intranet onder personeel.


Vernieuwing website27-12-15
Deze website wordt vernieuwd en als gevolg daarvan de komende maanden nog minimaal onderhouden. De (ver)nieuw(d)e website is in de helft van 2016 gereed.


Persbericht kantoorgebouw16-12-15
Op woensdag 16 december 2015 hebben meerdere partijen de overeenkomst getekend waarin wordt aangegeven dat zij hun intrek zullen nemen in het voormalige PostNL gebouw in Appingedam. Ook wij zullen, nadat het gebouw ingrijpend is verbouwd, o...


Strategisch Plan23-11-15
Het Strategisch Plan 2015-2020 'Noordkwartier, waar de toekomst vandaag begint' kunt u vinden onder de button Beleid en vervolgens klikt u de paragraaf strategisch beleidsplan aan. We hopen dat u met plezier de teksten leest en de filmpje...


Bestuursjaarverslag 201417-08-15
Onder de button stichting is het bestuursjaarverslag 2014 van de Stichting Noordkwartier te downloaden.


Vakantierooster 2015-201617-08-15
Na verkregen instemming van de GMR heeft het bestuur het vakantierooster voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld voor de Noordkwartier scholen. herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2015 kerstvakantie 21 december t/...


De Borgstee 17-08-15
Per 1 augustus 2015 zijn de Noordkwartier scholen in Bierum en Spijk gefuseerd.Op maandag 17 augustus is de nieuwe naam en het logo van de gefuseerde school door de kinderen onthuld: De Borgstee.   


Invalwerk via SLIM18-06-15
Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de bemiddeling voor vacatures uitgevoerd door Slim. Dit betekent dat de werkwijze enigszins verandert. En hoewel er een Flexpool wordt opgezet door 13 besturen, zal er nog steeds behoefte zijn aan invall...


Persbericht: besturenfusie27-09-14
Het persbericht over het niet doorgaan van de besturenfusie Marenland - Noordkwartier is hier te downloaden.


Statuten wijziging22-06-14
De Statuten van Noordkwartier zijn door het bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, aangepast.De reden van deze aanpassing is dat met ingang van 1 augustus 2014 de samenwerkingsschool in Farmsum valt onder het bevoegd ge...


Dit is de website van Noordkwartier, een stichting voor christelijk primair onderwijs in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Bezoekadres             Postadres                 Contact
Noordersingel 1 Postbus 10 0596-632397
9934 AK Delfzijl 9930 AA Delfzijl info@noordkwartier.nl


Ouder nieuws kunt u vinden in het nieuwsarchief .


Noordkwartier Christelijk Primair Onderwijs